درباره شرکت مفید شرکت گسترش خدمات هتلداری مفید ارتباط با شرکت مفید مفید باشیم ....
[مورد اعتماد]
[درباره ی مفید]

شرکت گسترش خدمات هتلداری مفید

شرکت گسترش خدمات هتلداری مفید با تکیه بر دانش فنی ، بهره مندی از تکنولوژی های روز و کارآمد ، نسبت به ایجاد بزرگترین هلدینگ مدیریت هتلداری و تامین تخصصی اقلام ، ملزومات و تجهیزات صنعت هتلداری و آموزش تخصصی در صنعت هتلداری در سطح کشور و منطقه گام برمیدارد .

رهبری بازار و سرآمدی در ارائه خدمات تخصصی هتلداری از جمله مدیریت ، آموزش ، زنجیره تامین ، تجهیز و ساخت ، رستوران داری ، تحقیقات و مشاوره کلیه اماکن و مراکز اقامتی اعم از دولتی و خصوصی با تکیه بر کیفیت و تمایز در ارائه خدمات برتر

[خدمات مفید]

خدماتی که مفید با افتخار به شما ارائه میدهد

اساس و شالوده همه فعالیت های شرکت گسترش خدمات هتلداری مفید
همواره بر رعایت استاندادها ، کیفیت ، سرعت و نظارت با بهرهمندی از تکنولوژی استوار خواهد بود .

مشاوره هتلداری


• مشاوره در زمینه های حفظ و نگهداشت ، جذب نیرو اعم از مدیر و کارشناسان خبره
• مشاوره در زمینه آموزش های تخصصی داخلی و خارجی
• مشاوره در خصوص استاندارد سازی و ارتقای کیفیت
• مشاوره در خصوص خلق و توسعه برند
• مشاوره در خصوص تامین و تجهیز لوازم و تجهیزات هتلداری

مشاوره مالی هتلداری


• مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و ورود به بازار سرمایه
• تامین و تجهیز لوازم و تجهیزات هتلداری

تحقیقات بازار هتلداری


• تحقیقات در خصوص کلیه موارد هتلداری اعم از بازارهای هدف و مشتریان و …
• تحقیقات در خصوص متنوع سازی خدمات و افزایش سهم بازار
• تحقیقات در خصوص استفاده از فن آوری های نوین در حوزه هتلداری

مشاوره بازاریابی هتلداری


• مشاوره در زمینه بازاریابی هتلداری و مراکز اقامتی و توسعه شیوه های جذب مهمانان با روش های نوین
• تدوین استراتژی های بازاریابی
• مشاوره در خصوص بازاریابی دیجیتال هتلداری

1038

هتل ایران

385

هزار اتاق ایران

700 هزار

هتل جهان

18 ملیون

اتاق جهان

تعداد هتل های ایران و جهان

آمار دقیقی از تعداد هتل های ایران در دست نیست و آمار هتل های جهان تا سال 2019 است

[اخبار]

آخرین اخبار هتلداری

[تبلیغات]