گرچه “مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت «ایجاد و اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین بر اساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم مبنی بر تکلیف دستگاه‌های دولتی و اجرایی در خصوص واگذاری مسئولیت بهره‌برداری از این واحدها به بخش غیردولتی”، به‌عنوان قانون مطرح شده است ولیکن طرح تفکر تفکیک مدیریت از مالکیت سالیان درازی است که در اقتصاد دنیا به وجود آمده و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده‌های با اهمیتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری گردیده است.

در حوزه خدمات گردشگری و هتلداری، هتل‌ها در مراحل مختلف رشد خود، به مهارت‌هایی متفاوت نیاز دارند. در این خصوص ممکن است مالکان هتل‌ها همۀ مهارت‌ها و تجربۀ لازم را برای ایفای نقش‌های مختلف مدیریتی نداشته باشند.

ازاین‌رو، ایجاد تیم مدیریتی مجزا از مالکان، امکان ادارۀ هتل با استفاده از افراد حرفه‌ای با مهارت‌های عملیات، بازاریابی، تأمین مالی، روابط عمومی و… را فراهم می‌کند و به مدیران ماهر اجازۀ ادارۀ کسب‌وکارهای پیچیده را می‌دهد. تفکیک مالکیت و مدیریت در حاکمیت هتلداری به معنای واگذاری مدیریت هتل به افراد حرفه‌ای است که مالک هتل نیستند. این تفکیک، به‌ویژه در هتل‌های دولتی و غیر خصوصی اهمیتی شایان توجه دارد.

دنیای هتلداری پیچیده است. در جهان هتلداری امروز، غالباً مسئولیت کل و یا بخشی از خدمات هتل به شرکت‌های تخصصی محول می‌شود. در ایالات متحده و اروپای غربی شبکه شرکت‌های ویژه هتلداری که خدمات خود را به هتل‌ها ارائه می‌دهند، به طور گسترده‌ای توسعه‌یافته است.

تحقیقات نشان داده است هتل‌هایی که از خدمات این شرکت ها استفاده کرده‌اند، در مقایسه با هتل‌هایی که طیف کاملی از خدمات هتل را شخصاً ارائه می‌دهند، باکیفیت‌تر بوده و هزینه‌های آن تا حدی پایین‌تر آمده است.

مفید با ایجاد تیم حرفه‌ای و توانمند و استفاده از مدیران بزرگ‌ترین هتل‌های کشور تلاش نموده است که در حوزه مدیریت هتلداری کمک شایانی جهت اداره، مشاوره حرفه‌ای و انجام امور کارشناسی انجام دهد.