۳۰ مرداد, ۱۴۰۰

استاندارسازی و ارتقای کیفیت

  • توسط mofidmofid

استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات استانداردسازی یعنی ارائه خدمات و محصولات از پیش تعریف شده، قانونمند، با کیفیت و مشخصات مطلوب که مورد پذیرش عموم می باشد. استانداردها از جنبه های مختلف مانند محصولات، امور مدیریتی، فن‌آوری‌های نوین، تکنولوژی‌های روز جهانی، ارزیابی و حتی مسئولیت‌های اجتماعی و…

۳۰ مرداد, ۱۴۰۰

تامین، طراحی و تجهیز هتل

  • توسط mofidmofid

  امروزه تأمین و تجهیز لوازم و تجهیزات هتلداری یک فرآیند بسیار تخصصی و نیازمند داشتن و دانستن فرآیندها، آینده‌نگری و توجه به عوامل انسانی است. مهمان امروزه با مهمان سال‌های قبل تفاوت بنیادی دارد. او امروزه در هتل به دنبال رفع نیازی است که شاید در گذشته…

۳۰ مرداد, ۱۴۰۰

مدیریت پیمان و اجاره هتل

  • توسط mofidmofid

گرچه “مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت «ایجاد و اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین بر اساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم مبنی بر تکلیف دستگاه‌های دولتی و اجرایی…